SURDUS.

SURDUS.
Centrum słuchu i mowy. Logopedia.

Czerwony biurowiec. Piłsudskiego 133D.
Lokal nr 218, 220.
Tel: 603 817 974
Mail: diagnoza@logopedia.lodz.pl