Kancelaria Adwokacka. Anna Oniszczuk-Popek

Kancelaria Adwokacka.
Anna Oniszczuk-Popek

Czerwony biurowiec. Piłsudskiego 133D.
Lokal nr 423.
Tel: 502 202 649, 509 99 88 05.
Mail: a.oniszczuk.popek@gmail.com
Strona: http://www.kancelarialodz.co/kontakt.html

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu przed sądami i organami administracji spraw, których przedmiotem jest:

 • regulacja stanu prawnego nieruchomości, w tym gospodarstwa rolnego,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie,
 • rozgraniczenie nieruchomości gruntowych,
 • służebność osobista lub gruntowa,
 • uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
 • regulacja zasad korzystania z nieruchomości wspólnej,
 • własnościowe lub spółdzielcze prawo do lokalu,
 • wywłaszczenie,
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu,
 • dział majątku spadkowego,
 • prawo do zachowku,
 • dział majątku małżeńskiego.